T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BATMAN / SASON - Yücebağ Posta İlkokulu

Duyurular

Ekm

Ekm

Eğitimde FATİH Projesi ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) hakkında başladığı ilk günden bugüne kadar kimi yanlış bilgilerle çeşitli yayın organlarında ve sosyal medyada haber/yorumlar yapılmış ve kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir.

Bu duruma istinaden Eğitimde FATİH Projesi, EBA ve Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi ile ilgili her türlü haber, duyuru ve faaliyetlerin doğru bir şekilde duyurulması amacıyla sosyla medya hesapları faaliyete geçirilmiştir. 

Ekm

 Günümüz eğitim anlayışında katılımcının daha aktif olması gerektiği, bilgiye ulaşırken ona çizilen yoldan değil kendi yolunu çizmesi gerektiği kabul edilmektedir. Bunu sağlamak için klasik eğitim yöntemlerinin dışında öğrenciyi sürece aktif olarak dâhil eden yöntem ve teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan biri de dramadır.

“Eğitimde drama terimindeki drama sözcüğü yaratıcı düşüncenin, hayal gücünün empati, özdeşleşme ve kendini bir başkasının kişiliği aracılığıyla ifade etme yoluyla eyleme dönüşmesi anlamına geliyor. Bu süreç çocuk oyunları, doğaçlama ve rol oynamayı içerir. Çocuk ya da gençler bir liderin önderliğinde, ortaya bir gösteri çıkarma kaygısı duymadan, dramatik deneyimler yaşarlar, oyunlar oynarlar. Ancak bu oyunlar yazılı bir metne dayanmaz, doğaçlama yoluyla katılımcılar tarafından yaratılır. Amaç katılımcıların bir süreçten geçmeleri ve yaratıcı imgelemlerini bir sanat formuyla özgürce dışa vurmalarıdır.” 
Yukarıda Prof. Dr. Tülin Sağlam’ın anlattığıyla örtüşen ancak uygulamada çeşitlenen değişik drama yaklaşımları mevcuttur. Bu çalışmada ise süreçsel drama, dramatizasyon ve tasarlanan oyun ele alınacaktır.

WEBİNAR HAKKINDA


Webinarın Adı: eTwinning projelerinde drama, oyun ve sanatsal öğelerin kullanımı
Webinar Tarihi: 30.10.2017 
Saat: 16:30
Bağlantı Linki: https://eun2.adobeconnect.com/ey/ 


Katılım için bilgi: Eğitimlere katılmak isteyen tüm katılımcıların linki tıkladıktan sonra açılan ekrana kendi adlarını ve soyadlarını tam olarak yazarak misafir girişi yaparak katılabilirler.

 
Eğitmen: Asaf EKİN YEŞİL
Hedef Kitle: İlköğretim, ortaöğretim ve lisede görev yapan tüm branşlardan öğretmenler ve idareciler. 
Webinarın Kısa Açıklaması: eTwinning projelerinde bir amaç ya da bir araç olarak dramanın kullanımı hakkında bilgi verildikten sonra oyun ve sanatsal öğelerin sürece etkileri, örnek projeler üzerinden anlatılmaya çalışılacaktır.

Moderatör:

 


Zehra SAYIN
eTwinning Ulusal Destek Servisi
tretwinning@gmail.com 
0 (312) 296 96 55

Ekm

 

GELECEĞİN EĞİTİMİNE KATKI ÖDÜLLERİ

  Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından; öğretmen, akademisyen, öğrenci, eğitim teknoloğu ve teknoloji sağlayıcılarının fikir ve tecrübelerinin paylaşılması amacıyla 17-18 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara´da “Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2017” düzenlenecektir.

Bu yıl üçüncüsü yapılacak olan zirve ile aşağıdaki konu başlıkları çerçevesinde, Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılacak olan yeni araştırmalara yön vermek, paydaşların eğitim teknolojileri alanında yaptığı iyi örnekleri birbiriyle paylaşımını sağlamak ve Eğitimde FATİH Projesi’ne bilimsel bir katkı sunmak amaçlanmaktadır. Ayrıca eğitim teknolojileri alanında öğrenci ve öğretmenlerin, araştırmacı, merak sahibi, yenilikçi ve ekip çalışması yapabilecek niteliklerini öne çıkarmak amacıyla bu yıl ilk kez “Geleceğin Eğitimine Katkı Ödülleri” verilecek olup fatihprojesietz.meb.gov.tr/gek adresinden 22 Ekim 2017 tarihine kadar başvurular alınacaktır.

22 Ekim 2017 tarihine kadar “fatihprojesietz.meb.gov.tr” internet adresinden bildiri özetlerinin ve ödül başvurularının yüklenebilecektir.

KONU BAŞLIKLARI

 1. “Kodlama, Kod Eğitimi”

 2. “Geleceğin Teknolojik Sınıfları”

 3. “Oyun Tabanlı Öğrenme, Eğitsel Oyun”

 4. “Eğitimde Mobil Öğrenme”

 5. “e-İçerik Geliştirme”

 6. “Üç Boyutlu Teknolojiler”

 7. “Eğitimde Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı”

 8. “Eğitimde Etkin ET (Etkileşimli Tahta) Kullanımı”

 9. “Eğitimde Engelsiz Bilişim”

10. “STEM”

11. “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”

12. “Robotik Eğitimi”

13. “Teknoloji Destekli Öğretmen Mesleki Gelişimi”

14. “Uzaktan Eğitim”

15. “Nesnelerin İnterneti”

16. “Öğrenci Merkezli Eğitimde Teknoloji Destekli Başarılı Uygulamalar”

17. “Göç ve Acil Durumlarda Eğitim, Eğitim Teknolojileri ve Uygulamaları

 

Tüm öğretmen ve öğrencilerimize ilanen duyurulur.

Ekm